09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,620,000
 • Bán 5,756,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23060.00
 • AUD17765.69
 • CAD18993.16
 • CHF25628.97
 • CNY3646.81
 • DKK3770.25
 • EUR28080.14
 • GBP32610.06
 • HKD3003.15
 • INR322.85
 • JPY211.77
 • KRW21.37
 • KWD79132.68
 • MYR5611.81
 • NOK2764.20
 • RUB351.67
 • SAR6347.33
 • SEK2768.54
 • SGD17441.88
 • THB746.13
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền